ADAMOVA GLAVA

Šta je ADAMOVA GLAVA? Šta znači ADAMOVA GLAVA?

ADAMOVA GLAVA  je izraz hrišćanskog porekla. Odnosi se na  lobanju sa ukrštenim kostima u ruskoj kulturi.

Prema predanju, Adamovi ostatci se nalaze na Golgoti, gde je bilo raspeće Hristovo. Prema pravoslavom učenju, krv Hristova po proviđenju Božijem sprala Adamovu lobanju u ime celog čovječanstva od grijehova skrnavljenja dajući mu mogućnost spasenja. Na taj način Adamova glava ima simbolično značenje oslobođenja od smrti i spasenja u hrišćanskom smislu.

U antičko doba se pominje kao znak smrti i prolaznosti života (latinski Memento mori).

Takođe, simbol poznat pod imenom „Mrtvačka glava“ pominje se i tokom istorije, sredinom 18. veka u husarskim pukovima pruske vojske Fridriha Velikog, a kasnije u vojskama mnogih zapadnih zemalja.