florescencija ili fluorescencija

Kako se piše florescencija ili fluorescencija?

Prema srpskom pravopisu obe reči se pišu, ali u različitim kontekstima.

Florescencija označava cvetanje biljki.

Fluorescencija predstavlja svojstvo nekog tela da zrači svetlost dok na to telpo utiče neka druga svetlost.

Primeri u rečenicama:

Kada se događa florescencija?

Fluorescencija je interesantna pojava.

Da li znaš šta je fluorescencija?