Oznaka: knjizi

knjizi ili knjigi?

Kako se piše knjizi ili knjigi?Ispravno je samo knjizi.Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija.Primeri:Moraću da proverim šta piše u knjizi o tome.Kakvi su tvoji utisci o toj knjizi?Marija mi je pričala o […]

ispravci ili ispravki

Kako se piše ispravci ili ispravki?Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.  Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (ispravci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (ispravki).  Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva […]