Oznaka: knjizi

knjizi ili knjigi?

Kako se piše knjizi ili knjigi? Ispravno je samo knjizi.Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija. Primeri: Moraću da proverim šta piše u knjizi o tome.Kakvi su tvoji utisci o toj knjizi?Marija mi […]

ispravci ili ispravki

Kako se piše ispravci ili ispravki? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotreblјavamo.   Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (ispravci), ali ukoliko ovu reč upotreblјavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (ispravki).  Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se […]