neverujem ili ne verujem

Kako se piše neverujem ili ne verujem?

Pravilno se piše ne verujem.

Da bismo sagradili odrični oblik glagola verovati, ali i svakog drugog glagola, dodaćemo odričnu rečcu ne ispred zadatog glagolskog oblika.

Odrična rečca ne se u srpskoj gramatici uvek piše odvojeno od glagolskog oblika uz koji stoji i sa kojim gradi odrični oblik.

Primeri u rečenici:

Zaista ne verujem u tu priču.

Ne verujemo da je došlo do velikih promena.