katolikinja ili katolkinja

Kako se piše katolikinja ili katolkinja?

Iako se kod nas neretko čuje oblik katolkinja, jedini ispravan oblik glasi katolikinja.
Naime, reč je izvedena rečju katolik i sufiksom –kinja, pri čemu je došlo do pojave dva ista suglasnika (jedan pored drugog), a potom i gubljenja suglasnika k.

Primeri:

Nisam znala da je Andrea katolikinja.
Katolikinja nam je pričala o svojim običajima koji su vrlo zanimljivi.
Moja mama je katolikinja, a tata je pravoslavac.