aoristni ili aorisni

Kako se piše aoristni ili aorisni?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše aoristni.

Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se čuva. Ovo predstavlja slučaj kada se odstupa od gubljenja suglasnika ispred suglasničke grupe stn. Npr. kontrastni, azbestni.

Pridev koji je izuzetak od ovog pravila je robustni, jer ovaj pridev može i da se piše i robusni,

Treba naglasiti i izuzetak domaćem prstni (od reči prst). Tada se ne može se pisati prsni kako se ne bi mešalo ukoliko se misli na prsa.

Primeri u rečenicama:

U pridevu aoristni čuvamo glas t.

Da li je pravilno napisana reč aoristni?

Da li znaš zašto u reči aoristni čuvamo glas t?