džumbus ili džunbus

Kako se piše džumbus ili džunbus?

Prema srpskom pravopisu upotrebljava se džumbus.

Reč je turskog porekla (cümbüş). U turskom jeziku slovo c na početku reči se u srpskom jeziku izgovara kao dž. Npr. džamija, džigerica, džumbus…

Značenje ove reči može biti nered, zbrka, a može značiti i galama, vreva, graja.

Primeri u rečenicama:

Deca iz komšiluka konstantno prave džumbus.

Mašo, kakav je ovo džumbus?

Prekini da praviš džumbus!