NATO ili NATO-pakt

Kako se piše NATO ili NATO-pakt?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše NATO.

Suvišno je dodavati pakt uz ovu skraćenicu, jer ona sama po sebi sadrži ovu reč (North Atlantic Treaty Organization).
Ova skraćenica se ponaša kao deklinaciona reč, odnosno menja se kroz padeže (NATO-a, NATO-u)

Primeri u rečenicama:

NATO je vojno-politički savez zemalja iz Severne Amerike i Evrope.

Da li je on prvi generalni sekretar NATO-a? (Ne NATO-pakta!)