naruku ili na ruku

Kako se piše naruku ili na ruku?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naruku u značenju „u prilog“, „u korist“.

Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju, kada predlog na služi za isticanje imenice ruka kada je u dativu, akuzativu i lokativu jednine.

Primeri u rečenicama:

Sve mu je išlo naruku.

Misliš li da će taj posao ići nama naruku?

Stavio je sat na ruku.