banci ili banki?

Kako se piše banci ili banki?

Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
U dativu i lokativu jednine piše se banci. Došlo je do glasovne alternacije sibilarizacije, u kojoj je velarno K prešlo u palatalno C.
U genitivu množine piše se banki, i u ovom obliku nema alternacije. Dozvoljen je i oblik banaka.

Primeri:

Bila sam u banci kada si me pozvao.
Zaposlila sam se u jednoj banci blizu tvoje kuće.
Svi radnici u toj banci su vrlo ljubazni.
Od svih banki, najviše volim da odem u onu blizu pijace.
Biću ispred onih novih banki.