Oznaka: ili potemkinova sela

potemkinova sela ili Potemkinova sela

Kako se piše Potemkinova sela ili potemkinova sela? Prema srpskom pravopisu pravilno je Potemkinova sela. Ovaj frazem se koristi u značenju da je nešto varka ili obmana. Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. […]