pet kilometara ili pet kilometra

Kako se piše pet kilometara ili pet kilometra?

Prema srpskom pravopisu pravilno je pet kilometara.

Jedan kilometar, dva kilometra, tri kilometra, četiri kilometra, ali pet kilometara. Uz broj pet i veće brojeve pravilno je koristiti imenicu u genitivu množine tj. kilometara.

Npr. šest kilometara, sedam kilometara, trideset osam kilometara, devedeset kilometara…

Primeri u rečenicama:

Vozio je osamdeset kilometara na čas.

Da li je ova staza dugačka devet ili deset kilometara?

Hej, pa taj put ima hiljadu kilometara!