bežičan ili bezžičan

Kako se piše bežičan ili bezžičan?

Piše se bežičan.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu žičan dodat je preiks -bez.
U nastaloj reči (bezžičan) izvršeno je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u kom je dentalno z, pod uticajem palatalnog ž, prešlo u palatalno ž. Dobijen je oblik bežžičan, i u njemu je došlo do gubljenja suglasnika, pri čemu su dva ista glasa svedena na jedan.

Primeri u rečenici:

Markov kompjuterski miš je bežičan i mislim da je to vrlo praktično.

U kući imamo i fiksni i bežični telefon, iako oba retko koristimo.

Juče sam u gradu kupio dva obična džojstika i jedan je bežičan.

Kada sam kupio telefon, uz njega sam dobio i bežičan punjač.