hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Imenica hajka kada je u dativu i lokativu može glasiti hajci, pri čemu izvršena sibilarizacija (slovo k prelazi u slovo c ispred slova i).

Padežjedninamnožina
Nominativhajkahajke
Genitivhajkehajki
Dativhajci / hajkihajkama
Akuzativhajkuhajke
Lokativhajci / hajkihajkama
Vokativhajkohajke
Instrumentalhajkomhajkama

Primeri u rečenicama:

Oni su se priključili hajci.

Da li su učestvovali u hajki?

Hej, on govori o hajci!