oportun ili oportunistički

Kako se piše oportun ili oportunistički?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu.

Kada se želi reći da je neko prikladan, pravovremen, odgovarajući, koristi se pridev oportun. Oportun je reč latinskog porekla (opportunus).

Pridev oportunistički se koristi u značenju prevrtljiv, povlađujući, neborben…

Primeri u rečenicama:

Žarko nije oportun.

Da li je infekcija oportunistička?

Ah, zaista je oportun saučesnik!