Oznaka: hvaliti

faliti ili hvaliti

Kako se piše faliti ili hvaliti?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima.Glagol faliti upotrebljava se u značenju kada nešto nedostaje.Glagol hvaliti se upotrebljava kada nekog želimo o nekome pohvalno da govorimo tj. kada želimo da istaknemo nečije vrline.Primeri u rečenicama:Miloš mi uvek fali.Učiteljica je hvalila đake.Da li ti falim?