Oznaka: hvaliti

faliti ili hvaliti

Kako se piše faliti ili hvaliti? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima. Glagol faliti upotrebljava se u značenju kada nešto nedostaje. Glagol hvaliti se upotrebljava kada nekog želimo o nekome pohvalno da govorimo tj. kada želimo da istaknemo nečije vrline. Primeri u rečenicama: Miloš mi uvek fali. Učiteljica […]