sekirati se ili sikirati se

Kako se piše sekirati se ili sikirati se?

Pravilno se piše sekirati se.

Ovaj izraz je sinonim za glagol brinuti.

Kada je osoba za nešto zabrinuta, možemo da kažemo da se sekira. Ili, ako je osobu nešto uznemirilo, možemo da kažemo i nasekiralo.

Ovaj glagol nema nikakve povezanosti sa imenicom sekira.

U ijekavskom govornom području popularan je izraz sikirati se, ali u ovom slučaju taj oblik je nepravilan.

Jedini pravopisno ispravan oblik i za ekavsko i za ijekavsko govorno područje srpskog jezika jeste sekirati se.

Primeri u rečenici:

Nemojte mnogo da se sekirate, doći će sve na svoje mesto.

Ne vredi sekirati se, ona će opet da uradi po svome.

Jao, samo me sekiraš!

Toliko sam se nasekirao zbog ovog sastanka da sam morao da popijem i lek za smirenje.