Kategorija: Slovo F

futrola ili fotrola

Kako se piše futrola ili fotrola?Prema srpskom pravopisu pravilno je futrola.Reč je nemačkog porekla (Futteral).Značenje ove reči jeste korica, kutija.Primeri u rečenicama:Da li ti je neophodna futrola?Spakovaću u futrolu.Hej, pa to je moja futrola!

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, s tim da se ove reči koriste u različitim kontekstima.U muzici, fuga predstavlja kompoziciju gde postoji tema koja se ponavlja naizmenišno kroz različite glasove prema pravilima kontrapunkta. Reč je italijanskog porekla (fuga).Fugna je izvedena iz nemačke reči Fuge. Fugna predstavlja žleb, […]

Fudžijama ili planina Fudžijama

Kako se piše Fudžijama ili planina Fudžijama?Prema srpskom pravopisu pravilno je Fudžijama.Može se reći i planina Fudži, dok se planina Fudžijama ne govori iz razloga što jama znači planina.Fudžijama predstavlja najvišu planinu u Japanu.Primeri u rečenicama:Da li znaš koliko je visoka Fudžijama?Planina Fudži mi na slici deluje lepo.Vau, zaista je visoka Fudžijama.

fudbal ili futbal

Kako se piše fudbal ili futbal?Prema srpskom pravopisu pravilno je fudbal.Reč je engleskog porekla (football).U srpskom jeziku u ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti tako da bezvučno slovo t ispred zvučnog slova b prelazi u slovo d.Primeri u rečenicama:Momci vole fudbal.Da li voliš da igraš fudbal?Hej, idem na fudbal!

fruškogorski ili fruško-gorski

Kako se piše fruškogorski ili fruško-gorski?Prema srpskom pravopisu pravilno je fruškogorski.Kada se od imenica koje se sastoje od višečlanih geografskih imena izvode prisvojni pridevi koji se završavaju na –ski, -čki, -ški onda se takvi prisvojni pridevi pišu spojeno. Npr. novosadski, južnoevropski, severnokorejski…Primeri u rečenicama:Dopada mi se fruškogorski sir.Da li si posetio fruškogorske manastire?Hej, istrčaću fruškogorski […]

frekvencija ili frekfencija

Kako se piše frekvenca ili frekfencija?Prema srpskom pravopisu piše se frekvencija.Reč je latinskog porekla (frequentia). Značenje ove reči jeste često ponavljanje, navala, velika posećenost.Primeri u rečenicama:Toj televiziji se oduzima frekvencija.Da li je otvoren konkurs za dodelu nacionalnalne frekvencije?To je zaista jako niska frekvencija.

frekvenca ili frekvencija

Kako se piše frekvenca ili frekvencija?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica frekvencija.Reč je latinskog porekla (frequentia). Značenje ove reči jeste često ponavljanje, često činiti, navala, velika posećenost.U elektrotehnici se frekvencija odnosi na naizmeničnu električnu struju, dok npr. u akustici na zvuk.Primeri u rečenicama:Koliko čujni zvuk pokriva frekvencije?Šta predstavlja […]

fraza ili frazem

Kako se piše fraza ili frazem?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.Fraza predstavlja jezičku jedinicu koja se dugo upotrebljava. Npr. proći sito i rešeto.Frazem predstavlja skup više reči pri čemu kao celina te reči daju drugo, preneseno značenje. Npr. španska sela.Primeri u rečenicama:Ne dopada mi se ova fraza.Da li si pročitao ovu frazu?Razumeš […]

Frankenštajn ili Frankeštajn

Kako se piše Frankenštajn ili Frankeštajn?Pravilno je Frankenštajn. Viktor Frankenštajn je lik iz poznatog romana engleske književnice književnice Meri Šeli. Ona je objavila 1818. godine roman „Frankenštajn, ili Moderni Prometej“ (engl. Frankenstein or The Modern Prometheus).Primeri u rečenicama:Da li si čitala roman „Frankenštajn, ili Moderni Prometej“?Viktor Frankenštajn je lik iz romana Meri Šeli.Da li ti […]

fotosinteza ili foto-sinteza

Kako se piše fotosinteza ili fotosinteza?Prema srpskom pravopisu pravilno je fotosinteza.Prefiks foto- kada označava svetlosni se piše spojeno: fotoćelija, fotokatoda, fotometar…Prefiks foto- kada označava fotografski se piše sa crticom.Npr. foto-model, foto-reporter, foto-izložba…Prefiks foto- se piše spojeno kada drugi deo reči ne može biti samostalan. Npr. fotografija, fotograf.Primeri u rečenicama:Biljke vrše fotosintezu.Da li si ikada razmišljala […]