idalje ili i dalje

Kako se piše idalje ili i dalje?

Pravilno je napisati i dalje.

U rečnicima srpskog pravopisa i gramatike, postoje pravila pisanja veznika.

Pravilo pisanja veznika i kaže da se veznik i piše odvojeno od reči uz koju stoji.

Bez obzira na akcentovanje ovog izraza pri govoru, jedino je pravilno napisati ove dve reči odvojeno, tj. i dalje.

Primeri u rečenici:

I dalje idem kod istog krojača.

Da li ste vi i dalje na istoj adresi?

I dalje mi nije jasno zašto smo morali rešavati zadatak na ovaj način.