ne sumnjam ili nesumnjam

Kako se piše ne sumnjam ili nesumnjam?

Pravilno se piše ne sumnjam.

Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, koristićemo odričnu rečcu ne.

Odrična rečca ne se prema pravilima srpskog pravopisa i gramatike uvek piše odvojeno od glagola uz koji stoji.

Ovako izgrađen odrični oblik glagola u rečenici vrši funkciju predikata.

Primeri u rečenici:

Ne sumnjam u vas nimalo.

Ona ne sumnja u moje sposobnosti.

Sumnjaju li da nešto spremamo? Ne sumnjaju, ništa nisu pitali.