natpis ili nadpis

Kako se piše natpis ili nadpis?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natpis.

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a d zvučan (nad- + -pis), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i primeri: natčulan, natčovek, natprirodno itd.

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Primeri u rečenicama:

Pročitajte natpis!

Da li si video natpis na toj zgradi?

Pronađen je najstariji sačuvani natpis na ćirilici.