Oznaka: filter

filtar ili filter

Kako se piše filtar ili filter?Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo.Reč je latinskog porekla (filtrum).Značenje reči jeste cediljka, sprava kojom se tečnost čisti od čvrstih delova.Primeri u rečenicama:Potrebno je koristiti filter za prečišćavanje vode.Da li se koriste peščani filteri?Koje filtere koristite?