hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana?

Prema srpskom pravopisu pravilno je hidroelektrana.

Prefiks hidro- se uvek piše spojeno u složenicama. Ovaj prefix znači voda, vodeni. Npr. hidrografija, hidrosistem, hidrocentrala, hidroeletrana…

Primeri u rečenicama:

Većina ljudi ne želi da se ovde izgradi hidroelektrana.

Da li će ovde biti izgrađena hidroelektrana?

Hej, pa ovde je hidroelektrana!