planetarij ili planetarijum

Kako se piše planetarij ili planetarijum?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Češće se upotrebljava reč planetarijum.

Reč je latinskog porekla (planetarium).

Kod reči koje su stranog porekla nastavci –ij i –ijum se pojednako upotrebljavaju. Češće se u govornom jeziku čuje nastavak –ijum. Npr. kriterijum, kolokvijum…

U srpskom jeziku nepravilno je napisati planetarium.

Primeri u rečenicama:

Nikada do sada nisam video planetarijum.

Da li znaš šta je planetarij?

Možeš li mi nešto više reći o ovom planetarijumu?