anektirati ili aneksirati

Kako se piše anektirati ili aneksirati?

Pravilno se piše anektirati.

Reč je latinskog porekla (annectere). Značenje ove reči – nasilno ili bez pristanka pripojiti.

Imenica ovog glagola je aneksija (lat. annexio).

Primeri u rečenicama:

On je anektirao velike delove Afrike i osvojio Transilvaniju.

Da li je Hitler je anektirao deo tadašnje Čehoslovačke?

Vau, razne delove je anektirao!