agnostik ili gnostik

Kako se piše agnostik ili gnostik?

Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju različito značenje.

Agnostik od grčke reči a-gnosis – bez znanja. Agnostik  je onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji.

Gnostik od grčke reči gnosis – znanje. Gnostik je osoba koja se drži saznanja i znanja do kojih je došla na određeni način, ona ne veruje bezuslovno bez dokaza.

Zanimljivosti:

Međutim značenje ovih reči i upotreba u narodu su na žalost sasvim nešto drugo i često pogrešno od izvornog značenja reči.

Primeri reči afekat ili afekt u rečenicama:

Ne znam da li bog postoji zato se izjašnjavam kao agnostik.

Gnostik sam sve dok ne budem video boga lično!

Slične reči koje vam mogu biti interesantne: