nemaština ili neimaština

Kako se piše nemaština ili neimaština?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, mada se oblik bez vokala i češće upotrebljava. To su sinonimi koji znače oskudica, sirotinja, beda, nestašica, besparica…

Rečca ne se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).

Primeri u rečenicama:

Živeli su u pravoj nemaštini.

Da li tamo vlada nemaština?

Kakva nemaština!