besadržajan ili bezsadržajan?

Kako se piše besadržajan ili bezsadržajan?

Piše se besadržajan.
Reč je nastala spajanjem reči bez+sadržajan. U nastaloj reči (bezsadržajan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog S, prešlo u svoj bezvučni parnjak S. U nastaloj reči (bessadržajan) nalaze se geminate (ss) koje nisu karakteristične za srpski jezik, te je izvršena sledeća alternacija, Gubljenje suglasnika.

Primeri;

Nije mi se svideo film, jer je bio nekako besadržajan.
Ne razumem ovu pesmu, besadržajna je.
Život mi je posao prazan, besadržajan.