Oznaka: filozofija

filozofija ili filosofija

Kako se piše filozofija ili filosofija?Prema srpskom pravopisu pravilno je filozofija.Reč je grčkog porekla.U srpskom jeziku grčko slovo s  koje se nalazi između vokala i na kraju reči se prenosi kao slovo z.Npr. muzika, Peloponez, Sizif…Primeri u rečenicama:Meni je sve ovo jedna filozofija!Da li si volela da učiš filozofiju u školi?Hej, pa ona je dobila jedinicu […]

AVGUSTINIZAM

Šta je AVGUSTINIZAM? Šta znači AVGUSTINIZAM?Avgustinizam je reč koja se odnosi na filozofiju i teologiju iz srednjovekovnog hrišćanstva, koje su se razvile iz učenja sv. Avgustina.

a posteriori ili aposteriori

Kako se piše a posteriori ili aposteriori?Pravilno se piše i jedno i drugo. Značenje reči aposteriori:A posteriori latinska reč je atribut koji se povezuje sa zaključivanjem ili prihvaćanjem nekog stava na osnovi pretpostavke koja je iskustveno doživljeno i empirijski proverena.Aposteriori je sinonim za znanje i spoznaju građenu na iskustu. Ovaj izraz koristi se u:matematicipravufilozofiji

ABDIDHAMA

Šta je ABDIDHAMA? Šta znači ABDIDHAMA?Abdidhama predstavlja teorijska učenja ranog budizma. Abhidhama pitaka je zbirka tekstova u kojima se izlaže filozofija ranog budizma. Nastala oko četvrtog veka pre nove ere.