Oznaka: filozofija

filozofija ili filosofija

Kako se piše filozofija ili filosofija? Prema srpskom pravopisu pravilno je filozofija. Reč je grčkog porekla. U srpskom jeziku grčko slovo s  koje se nalazi između vokala i na kraju reči se prenosi kao slovo z. Npr. muzika, Peloponez, Sizif… Primeri u rečenicama: Meni je sve ovo jedna filozofija! Da li si volela da učiš filozofiju […]

AVGUSTINIZAM

Šta je AVGUSTINIZAM? Šta znači AVGUSTINIZAM? Avgustinizam je reč koja se odnosi na filozofiju i teologiju iz srednjovekovnog hrišćanstva, koje su se razvile iz učenja sv. Avgustina.

a posteriori ili aposteriori

Kako se piše a posteriori ili aposteriori? Pravilno se piše i jedno i drugo. Značenje reči aposteriori: A posteriori latinska reč je atribut koji se povezuje sa zaključivanjem ili prihvaćanjem nekog stava na osnovi pretpostavke koja je iskustveno doživljeno i empirijski proverena. Aposteriori je sinonim za znanje i spoznaju građenu na iskustu. Ovaj izraz koristi […]

ABDIDHAMA

Šta je ABDIDHAMA? Šta znači ABDIDHAMA? Abdidhama predstavlja teorijska učenja ranog budizma. Abhidhama pitaka je zbirka tekstova u kojima se izlaže filozofija ranog budizma. Nastala oko četvrtog veka pre nove ere.