nagore ili na gore

Kako se piše nagore ili na gore?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno u funkciji priloga u značenju naviše, u pravcu prema gore.

Međutim, piše se odvojeno u primeru kao što je: od lošeg na gore.

Primeri u rečenicama:

Krenuli su nagore, umesto nadole.

Sve mi je krenulo nagore!