filozofija ili filosofija

Kako se piše filozofija ili filosofija?

Prema srpskom pravopisu pravilno je filozofija.

Reč je grčkog porekla.

U srpskom jeziku grčko slovo s  koje se nalazi između vokala i na kraju reči se prenosi kao slovo z.

Npr. muzika, Peloponez, Sizif…

Primeri u rečenicama:

Meni je sve ovo jedna filozofija!

Da li si volela da učiš filozofiju u školi?

Hej, pa ona je dobila jedinicu iz filozofije!