njihalci ili njihalki

Kako se piše njihalci ili njihalki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.

Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (njihalci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (njihalki).

Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci ove alternacije se danas, između ostalog, ispoljavaju kod imenica na -a (ruci, zapršci, knjizi). Međutim, imamo odstupanje u genitivu množine.

Značenje reči njihalka: ljuljaška.

Primer u rečenici:

Stavi je da se ljulja u njihalki.

Vidi, ovde se prodaju i njihalke za bebe!