a posteriori ili aposteriori

Kako se piše a posteriori ili aposteriori?

Pravilno se piše i jedno i drugo.

Značenje reči aposteriori:

A posteriori latinska reč je atribut koji se povezuje sa zaključivanjem ili prihvaćanjem nekog stava na osnovi pretpostavke koja je iskustveno doživljeno i empirijski proverena.

Aposteriori je sinonim za znanje i spoznaju građenu na iskustu.

Ovaj izraz koristi se u:

  • matematici
  • pravu
  • filozofiji