reći ću ili rećiću

Kako se piše reći ću ili rećiću?

Pravilno se piše reći ću.

Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, ali
pogledaću, prihvatiću, pripaziću…

Primeri u rečenicama:

Reći ću tati da kupi novi auto u prodavnici automobila.

Reći ću ti ovo samo jednom!