poslepodne ili posle podne

Kako se piše poslepodne ili posle podne?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše.

Ukoliko se poslepodne upotrebljava u značenju doba dana, neophodno je pisati spojeno i prepodne tada predstavlja imenicu.

Ukoliko se posle podne koristi kao priloška odredba za vreme, neophodno je pisati je odvojeno.

Primeri u rečenicama:

Poslepodne je padao sneg.

Da li želiš da idemo posle podne u pozorište?

Da li ćemo raditi pre podne ili posle podne?