vidio ili vidjeo

Kako se pravilno piše vidio ili vidjeo?

Pravilno se piše vidio.

Oblik „vidio” je u prvom licu jednine radnog glagolskog prideva od glagola vidjeti (ijekavica), odnosno videti (ekavica). Prema pravopisu, glas e u ekavskom izgovoru odgovara glasu i u ijekavskom izgovoru, ispred glasa o nastalog od l.

Svi oblici glagola vidjeti u radnom glagolskom pridevu na ijekavici: vidio-vidjela-vidjelo (jednina) i vidjeli-vidjele-vidjela (množina).

Dodatni primeri: htio, želio, volio itd.

PRIMERI U REČENICI:

  • Vidio sam te juče u gradu, ali bio si mi daleko.
  • Da li si vidio onu majicu u izlogu?
  • On nije vidio ni prst pred okom koliko je bio umoran.

F. Petković