RADIO TERAPIJA

Šta je radio-terapija? Šta znači radio-terapija?

Reč radio-terapija nastaje od latinske reči radium i grčke reči terapeia -lečenje.

Značenje reči radio terapija:

Predstavlja nauku o lekovitom i blagotvornom delovalju zraka na organizam.

Lečenje svetlosnim zracima – fototerapija

Lečenje rendgenovim zracima – rentgenoterapija

Lečenje radijumovim zracima – radijumterapija

Radio terapija se uglavnom koristiti pre hiruruške intervencije kako bi se zračenjem smanjio maligni tumor kancera. Ta tehnika jako pomaže jer se tako smanjeni tumor lakše odstrani.