Oznaka: radio

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan?Pravilno je hiperaktivan. Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavljaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hipertenzija, hiperbola, hiperprodukcija…

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana?Pravilno je hidroelektrana.Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavljaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hidroavion, hidrosistem, hidromehanika… 

RADIO TERAPIJA

Šta je radio-terapija? Šta znači radio-terapija?Reč radio-terapija nastaje od latinske reči radium i grčke reči terapeia -lečenje.Značenje reči radio terapija:Predstavlja nauku o lekovitom i blagotvornom delovalju zraka na organizam.Lečenje svetlosnim zracima – fototerapijaLečenje rendgenovim zracima – rentgenoterapijaLečenje radijumovim zracima – radijumterapijaRadio terapija se uglavnom koristiti pre hiruruške intervencije kako bi se zračenjem smanjio maligni tumor kancera. Ta tehnika jako […]

Radio Tehnika

Šta je RADIO-TEHNIKA? Šta znači RADIO-TEHNIKA?Reč radio tehnika nastaje od latinske reči radium i grčke reči technikeZnačenje reči radio tehnika: Označava tehniku koja se služi dejstvom elektomagnetnih talasa. Tačnij to je tehnika kojom se prenosi muzika, znakovi, govor i slika na daljinu.