kolor-televizor ili kolor televizor?

Kako se piše kolor-televizor ili kolor televizor?

Ispravno je samo kolor-televizor.
Kada je u pitanju pisanje imenice kolor u različitim spojevima, pravopis nalaže pisanje samo sa crticom.
Dakle, kolor-televiror, kolor-film, kolor-fotografija i sl.

Primeri:

Moja baka se seća kada su kupili prvi kolor-televizor.
Jedini je tada imao kolor-televizor i svi su odlazili kod njega.
Još uvek čuvamo prvi kolor-televizor koji je deka tada doneo iz Beograda.