natprirodno ili nadprirodno

Kako se piše natprirodno ili nadprirodno?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natprirodno.

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a d zvučan (nad- + -prirodno), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i primeri: natčulan, natčovek, natpis itd.

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Primeri u rečenicama:

Taj junak ima natprirodne moći.

Da li zaista postoje vile sa natprirodnim moćima?