Oznaka: radio terapija

RADIO TERAPIJA

Šta je radio-terapija? Šta znači radio-terapija?Reč radio-terapija nastaje od latinske reči radium i grčke reči terapeia -lečenje.Značenje reči radio terapija:Predstavlja nauku o lekovitom i blagotvornom delovalju zraka na organizam.Lečenje svetlosnim zracima – fototerapijaLečenje rendgenovim zracima – rentgenoterapijaLečenje radijumovim zracima – radijumterapijaRadio terapija se uglavnom koristiti pre hiruruške intervencije kako bi se zračenjem smanjio maligni tumor kancera. Ta tehnika jako […]