kolevci ili kolevki?

Kako se piše kolevci ili kolevki?

Kada su u pitanju oblici dativa i lokativa jednine imenice kolevka, ispravno je samo kolevki.
Međutim, oblik kolevki je jedan od dva moguća oblika genitiva ove imenice (pored kolevaka).
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija.

Primeri:

Mama govori da sam ja najviše voleo da spavam u kolevci.
Nalazimo se u Toskani, kolevci umetnosti.
Prišli smo kolevci i uledali bebu koja se radosno smešila.