Nepostoji ili ne postoji

Kako se piše sa nepostoji ili ne postoji?

Pravilno se piše ne postoji.

Rečca ne se piše odvojeno od glagola, na primer: ne postojim, ne postojiš, ne postoji, ne postojimo, ne postojite, ne postoje. Ovaj oblik se koristi kada želimo da izrazimo negaciju ili nepostojanje nečega.

Međutim, kada se reč ne kombinuje sa imenicama, pridevima i prilogom, piše se spojeno. Na primer: nepostojan, nepostojano, nepostojanost, nepostojanje, nepostojeći. Ovi oblici se koriste za opisivanje nečega što ne postoji ili nema postojanu osnovu.

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.