UZVIČNIK (!)

Uzvičnik se stavlja:


⎯ iza uzvičnih rečenica i uzvika: Ura! Baci ga u sneg! Uh, što je vrućina! Lepota!


⎯ iza imperativa kada se izgovara povišenim tonom: Ne daj se! Skačite!


⎯ iza vokativa izgovorenog u uzbuđenju, povišenim glasom: Junaci! Ljudi!
Neke rečenice su po smislu i upitne i uzvične, pa ih obeležavamo upitnikom i uzvičnikom.
Obično su to kratke rečenice: Tu li su, je li?! Uh, šta učinismo?!