Oznaka: lečenje

RADIO TERAPIJA

Šta je radio-terapija? Šta znači radio-terapija? Reč radio-terapija nastaje od latinske reči radium i grčke reči terapeia -lečenje. Značenje reči radio terapija: Predstavlja nauku o lekovitom i blagotvornom delovalju zraka na organizam. Lečenje svetlosnim zracima – fototerapija Lečenje rendgenovim zracima – rentgenoterapija Lečenje radijumovim zracima – radijumterapija Radio terapija se uglavnom koristiti pre hiruruške intervencije kako bi se zračenjem […]