Oznaka: dosadno

Dosada

Šta je Dosada?Dosada predstavlja osećaj nezadovoljstva i neuspeha u ostvarivanju sopstvenih želja i potreba. Ona se može javiti u situacionoj formi, koja se odnosi na konkretne okolnosti koje nisu zadovoljavajuće ili u strukturalnoj formi, koja se odnosi na subjektivni stav prema životu, karakterizovan nemogućnošću da se utvrde vlastite želje i potrebe. Dosada može biti povezana […]