Dužnost

Šta je Dužnost?

Dužnost predstavlja percepciju obaveze koju subjekt oseća prema sebi, drugima ili društvu u celini. To može biti povezano sa etičkim principima, pravilima ili zakonima, ili sa ličnim standardima i vrednostima. Dužnost se može osećati kao pritisak, ali i kao izvor motivacije i zadovoljstva kada se ispuni. Dužnost se razlikuje od obaveze koja se odnosi na formalno zaduženje ili zakonsku obavezu.

To je osećanje koje subjekat doživljava u situacijama u kojima oseća moralnu obavezu da nešto učini.