bezčulan ili beščulan?

Kako se piše bezčulan ili beščulan?

Piše se beščulan.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev čulan dodat je prefiks bez- . U nastaloj reči (bezčulan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog Č, prelazi u svoj bezvučni parnjak S.
Nastala je reč besčulan u kojoj je došlo do alternacije Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, pa je dentalno S, ispred palatalnog Č, prešlo u Š.

Primeri:

Poezija je toliko čarobna da čulan doživljaj pretvori u beščulan, a realan u nadrealan.
Dok čitao ovu knjigu, opustim se i uronim u beščulan svet.
Bez umetnosti, život je beščulan i osiromašen.
Mnogi veruju da nakon smrti duša prelazi u beščulan svet.