kazaljka ili skazaljka?

Kako se piše kazaljka ili skazaljka?

Iako su govornici neretko nesigurni prilikom upotrebe ove reči, pravopis navodi oba oblika kao ispravna.
Treba podsetiti da u dativu i lokativu jednine ove imenice dolazi do vršenja sibilarizacije: kazaljci/skazaljci.

Primeri:

Kazaljka je pokazivala da je tačno šest sati.
Na kazaljci njenog sata bio je neki naročit ukras.
Pogledaj skazaljke, kasniš!