Oznaka: apatija

Frustracija

Šta je Frustracija?Frustracija je emotivno stanje koje se javlja kada se subjektu ne pruži mogućnost da postigne cilj ili da zadovolji potrebu. Ovo stanje može biti rezultat spoljašnjih prepreka koje onemogućavaju ostvarenje cilja, ali i unutrašnjih ograničenja, kao što su neadekvatne kognitivne ili emocionalne sposobnosti. Frustracija može dovesti do različitih ponašanja, od pasivnog odbacivanja cilja […]

Dosada

Šta je Dosada?Dosada predstavlja osećaj nezadovoljstva i neuspeha u ostvarivanju sopstvenih želja i potreba. Ona se može javiti u situacionoj formi, koja se odnosi na konkretne okolnosti koje nisu zadovoljavajuće ili u strukturalnoj formi, koja se odnosi na subjektivni stav prema životu, karakterizovan nemogućnošću da se utvrde vlastite želje i potrebe. Dosada može biti povezana […]